ЯК ВПРОВАДИТИ АВТОНОМІЮ ТА ВЕСТИ ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ШКОЛАХ – ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСІБНИК

Як ефективно впровадити у школах освітню, організаційну, кадрову і фінансову автономію та здійснювати ефективний менеджмент – про це йдеться у посібнику “Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи” Шведсько-українського проєкту “Підтримка децентралізації в Україні”. Посібник було презентовано сьогодні, 13 липня 2020 року.

“Автономія закладів освіти дасть змогу підвищити рівень управління діяльністю закладу освіти, і як результат буде підвищено і ефективність надання освітніх послуг. Безумовно, автономія шкіл має комплексний характер і повинна включати в себе як академічну і організаційну складову, так і кадрову та фінансову. Для правильних кроків реалізації автономії закладів безперечно необхідна належна підготовка, і щонайважливіше – чітке виконання норм законодавства”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Посібник надає практичні рекомендації та дає відповіді на актуальні питання щодо того, як успішно реалізувати автономію в закладах освіти, самостійно ухвалювати рішення та впроваджувати сучасні методи освітнього менеджменту.

Детальніше…

_____________________________________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОПОНУЄ ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 
ПРОЄКТ ПРОФЕСІЙНОГО  СТАНДАРТУ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти».

Проєкт акта розроблено відповідно до Оперативного плану Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом МОН від 27 грудня 2019 року №1640 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 30.07.2020 №982).

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 12.09.2020 в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135,

e-mail: krasnostup@mon.gov.uairenandro@gmail.com

Детальніше…


_____________________________________________

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», яка відбудеться 14 листопада 2019 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 1. 
Тематичні напрями роботи конференції:

Секція № 1. Механізми публічного управління в освітній галузі в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція № 2. Модернізація управлінської діяльності керівників навчальних закладів в умовах освітніх змін.

Секція № 3. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальним закладом.

Секція № 4. Оцінювання якості освіти у навчальному закладі.

Секція № 5. Науково-методичний супровід професійного зростання методичних, керівних та педагогічних кадрів в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
_____________________________________________

Методичні рекомендації 
щодо перспективного планування опорного навчального закладу   
(Методичні рекомендації  підготував Брик Р. С., 
доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат педагогічних наук)
Схвалено науково-методичною радою інституту
протокол № 5 від 21.06.2017

Блискучим планам щастить на проектувальників,
недоладним планам - на виконавців.
Веслав Брудзиньський

Ефективне функціонування опорного навчального закладу неможливе без продуманого планування, адже воно передує процесові навчання, створює для нього основу. Розроблення плану роботи школи – найважливіший аспект управлінської діяльності директора школи. Уміти планувати роботу школи та працювати за планом – означає здійснювати наукову організацію праці педагогічного колективу. Мета планування полягає у визначенні перспектив, прогнозуванні кінцевих результатів, шляхів їх досягнення.
 _________________________________________________
Науково-методичний семінар для директорів опорних шкіл, завідувачів філіями опорних шкіл та керівників методичних структур відділів освіти ОТГ
   29 червня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся науково-методичний семінар для директорів опорних шкіл, завідувачів філіями опорних шкіл та керівників методичних структур відділів освіти ОТГ з актуальної теми «Впровадження державно-громадських форм управління». Семінар організований та проведений кафедрою менеджменту і методології освіти.
_________________________________________________
Робота за сумісництвом та суміщення професій: правомірність застосування
         Відповідно до ст.21 КЗпП України та постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 №245 працівники підприємств, установ, організацій мають право крім основного трудового договору укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути кілька, тобто працювати за сумісництвом можна не на одному підприємстві.
         Детальніше...
 _________________________________________________
       30 березня 2017 року відбулося засідання проблемної групи «Формування механізмів державно-громадського управління» на тему «Розвиток і сутність феномену державно-громадського управління в освіті України та організаційних механізмів їх реалізації».

_________________________________________________

        Інформація про опорні школи (станом на 31.01.2017).

__________________________________________________

Чи мають директор ЗНЗ та його заступник подавати е-декларацію

   Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798–VIII (далі — Закон № 1798) статтю 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700–VII (далі — Закон № 1700) доповнено частиною 5. Згідно з якою дія розділу VII «Фінансовий контроль» Закону № 1700 не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері:

 • соціального обслуговування населення;
 • соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів;
 • соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
 • охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);
 • освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників);
 • науки (крім президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ);
 • культури;
 • мистецтв;
 • відновлення та збереження національної пам’яті;
 • фізичної культури;
 • спорту;
 • національно-патріотичного виховання.

     Отже, керівники ЗНЗ та їхні заступники звільнені від обов’язку заповнювати електронні декларації, тому вимога щодо їх подання є неправомірною. 

Немає коментарів:

Дописати коментар