Працівники кафедриБрик Роман Степанович

доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат педагогічних наук

   Народився 20 лютого 1965 року в с. Новосілка Підгаєцького району Тернопільської області. Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана (1989), спеціальність: географія і біологія; кваліфікація: учитель географії та біології. Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2007-2011 рр.). Фахова діяльність: розпочалася з посади вчителя географії (1989-1991 рр.), працював директором ЗОШ I-II ступенів с. Петриків (1991-2005 рр.), директором Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму (2005-2010 рр.), заступником начальника управління – начальником відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (2010-2013 рр.). В ТОКІППО з травня 2013 року на посаді викладача кафедри, з січня 2014 року на посаді доцента кафедри, з січня 2017 року в.о. завідувача кафедри. Коло наукових інтересів: професійна компетентність керівників навчальних закладів, управління навчальними закладами. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему «Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій» у Національному авіаційному університеті. Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».


Щербяк Юрій Адамович
професор кафедри менеджменту і методології освіти, доктор педагогічних наук
 Народився в 1974 році в місті Тернополі. Після закінчення середньої школи № 11 у м. Тернополі, в 1992 році поступив у Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, який закінчив у 1997 році за спеціальністю “польська мова та зарубіжна література”, кваліфікація – “вчитель польської мови та зарубіжної літератури”.
  З вересня 1997 року по серпень 2000 року працював вчителем зарубіжної літератури Скоморохівської ЗШО І-ІІ ступенів Тернопільського району, Тернопільської області. З серпня 2000 року працював викладачем, згодом старшим викладачем кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900-1939 рр.)” у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки. З жовтня 2004 року по квітень 2005 року завідував кафедрою суспільних дисциплін Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. З 2005 року у Тернопільському національному економічному університеті на посаді доцента кафедри українознавства. У 2005-2008 роках працював в органах виконавчої влади на посаді радника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. У 2008 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію магістра з державної служби. У 2009 році було присвоєно вчене звання доцента. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Освітня доктрина Української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2010 року професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету. Автор понад 70 наукових фахових статей, член спеціалізованої вченої ради Д. 58.053.01. з захисту кандидатських та докторських дисертацій із педагогічних спеціальностей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Коло наукових інтересів: проблеми менеджменту освіти, моніторингу якості навчання студентів, педагогіки релігії та системи виховання молоді.

 доцент кафедри менеджменту і методології освіти,   кандидат педагогічних наук

       Городецька Оксана Володимирівна народилися 28 лютого 1982  року у м. Дрогобичі, Львівської області у сім’ї вчителів. Закінчила  у 2005 році Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки у ВНЗ I–IV рівнів акредитації.
    З 2003 по 2005 рік працювала у Тернопільській школі-інтернаті для дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами. У 2006 році вступила в аспірантуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Науково-педагогічна діяльність Івана Верхратського (1846–1919 рр.)» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. З червня 2011 року працює у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Спочатку на посаді викладача кафедри методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти, з 2012 по вересень 2016 року – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту, а у вересні 2016 року переведена на посаду викладача кафедри менеджменту і методології освіти. З січня 2019 року переведена на посаду доцента кафедри менеджменту і методології освіти.


Бабовал Надія Ростиславівна
доцент кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат економічних наук
 Народилася 14 січня 1978 року в с. Лопушне Лановецького району Тернопільської області. Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (1995-2000 рр.), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Тернопільський національний економічний університет (2011 р.), спеціальність: «Економіка підприємства»; кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства. Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук (2013-2017 рр.). У 2018 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема наукового дослідження: «Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції». Трудова діяльність: 2000 р. прийнята на посаду коректора редакції газети «Тернопіль вечірній»; 2001 р. призначена на посаду бібліотекаря ТОКІППО; 2002 р. переведена на посаду методиста кафедри педагогіки і психології; 2002 р. призначена на посаду бібліотекаря науково-педагогічної бібліотеки інституту; 2017 р. переведена на посаду методиста відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти; 2017 р. прийнята на посаду молодшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету; 2018 р. працювала за сумісництвом на посаді викладача кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО; у 2019 р. прийнята на посаду викладача кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО. З лютого 2021 р. переведена на посаду доцента кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО. 


Біла Ольга Ігорівна
викладач кафедри менеджменту і методології освіти, магістр
  Народилася 18 травня 1988 року в місті Підгайці Тернопільської області. У 2010 році закінчила ТНПУ ім. В. Гнатюка (філологічний факультет) та отримала диплом вчителя української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури. Після закінчення навчання почала працювати у НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» вчителем зарубіжної літератури та англійської мови. У 2013-2017 роках працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у цьому ж закладі. У 2018 році здобула науковий ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент» у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Із січня 2019 року працює на посаді викладача кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО.


Дідух Тарас Григорович
методист кафедри менеджменту і методології освіти
Народився 29. 09. 1987 р. у м. Тернопіль. Упродовж 1993–1996 рр. навчався в ЗОШ І ступеня с. Потік Козівського району Тернопільської області. Протягом 1996–2002 рр. навчався в ЗОШ І–ІІ ступенів с. Бишки Козівського району Тернопільської області. У 2002–2004 рр. навчався у ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Ценів Козівського району Тернопільської області. У 2004–2009 рр. навчався на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Отримав повну вищу освіту зі спеціальності «Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.
Упродовж вересня–листопада 2009 р. працював на посаді вчителя історії в ЗОШ І–ІІ ступенів с. Бишки Козівського району Тернопільської області. Протягом 2009–2013 рр. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка при кафедрі стародавньої та середньовічної історії. Підготував до захисту дисертацію «Політика радянської влади щодо Римо-Католицької та Греко-Католицької церков в західних областях України у 1953–1964 рр.» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Е. В. Бистрицька). З листопада 2012 р. до вересня 2013 р. працював на посаді фахівця із соціальної роботи в Тернопільському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З жовтня 2016 р. до березня 2018 р. працював на посаді методиста кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. З березня 2018 р. працює на посаді методиста кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.