Все про кафедру

Кафедра – це базовий структурний підрозділ Інституту, що провадить освітню, методичну та наукову, науково-дослідну діяльність за напрямами.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

·                     навчальна робота;

·                     науково-дослідна робота;

·                     методична робота;

·                     організаційно-методична робота.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

− Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників, спрямованого на розвиток педагогічної компетентності слухачів та навичок самоосвіти.
− Навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників за дистанційною формою.
− Проведення науково-дослідної роботи з проблем змісту, структури, форм, методів, технологій і організації професійного розвитку працівників освіти.
− Виконання планових робіт відповідно до угод, укладених з науково-дослідними установами, закладами вищої освіти та закладами педагогічної післядипломної освіти.
− Вивчення, узагальнення та наукове обґрунтування передового досвіду підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів освіти.
− Надання науково-методичної допомоги підрозділам інституту, кафедрам інших закладів освіти системи підвищення кваліфікації та ін.
− Керівництво стажуванням керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів.
− Вдосконалення теоретичної підготовки, професійних навичок і педагогічної майстерності працівників кафедри через різні форми підвищення кваліфікації.
− Наукова експертиза, супровід та оцінка реалізації програм науково-педагогічних досліджень всеукраїнського та регіонального рівнів у закладах освіти, обласних та районних галузевих програм, проектів.
− Науково-методичний супровід діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, обласних науково-методичних структур (авторських майстерень, проблемних груп, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо).
− Науково-методичний супровід реалізації колективних науково-методичних досліджень, діяльності педагогів-інноваторів.
− Експертна оцінка матеріалів перспективного педагогічного досвіду, рукописів друкованої продукції, поданих на розгляд науково-методичної ради інституту.
− Керівництво діяльністю експериментальних закладів освіти регіонального рівня.
− Науково-методичний супровід реалізації індивідуальних проектів професійного розвитку керівників закладів освіти, педагогічних працівників.
− Організаційний та науково-методичний супровід процесу підготовки всеукраїнських, обласних/регіональних масових науково-методичних заходів (конференцій, семінарів, педагогічних читань тощо) та заходів, спрямованих на розвиток обдарованих дітей.
− Експертна оцінка управлінської, науково-методичної, навчально-виховної діяльності відділів (управлінь) освіти, територіальних громад, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, окремих закладів освіти, внесення пропозицій органам управління освіти відповідних рівнів щодо вдосконалення освітньої діяльності.