вівторок, 31 січня 2017 р.

Біологічні основи влади й лідерства

    Людина — найнезбагненніше для себе створіння природи.
                                                                        Паскаль Думки


     Як для теорії, так і для практики менеджменту необхідно чітко усвідомлювати, що в людській поведінці обумовлено генетично, і піддається тільки частковій корекції, а що приноситься соціумом (етичні норми, виховання тощо) і піддається регулюванню.
     Вивчати біологічні засади лідерства можна двома шляхами. Перший — з'ясування генетичних, нейрофізіологічних механізмів, які визначають різні аспекти поведінки людини. Другий — проведення аналогій між людським та тваринним світом.
Детальніше...

Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади


   Глобалізаційні процеси у сучасному світі тісно пов'язані зі зростанням значення освіти в усіх механізмах саморозвитку людства.
     За означенням, прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, освіта — це процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, внаслідок чого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання. Освіта — це духовне обличчя людини, яке формується під впливом сукупності загальнолюдських та професійних знань, технологій їх використання в суспільній практиці у процесі виховання й самовиховання.
Детальніше...