вівторок, 13 грудня 2022 р.

Про результати проведення онлайн-опитування щодо реалізації політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти Тернопільської областіПрацівниками кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти проведено онлайн-опитування щодо реалізації політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти Тернопільської області з метою вивчення питань реалізації академічної доброчесності (АД) в закладах ЗСО та розроблення методичних рекомендацій на допомогу закладам ЗСО.

Дата проведення анкетування: 07-18 листопада 2022 р.

В опитуванні взяли участь більше 100 закладів загальної середньої освіти Тернопільської області. Онлайн-опитування було анонімним.

Результати засвідчили, що 100% респондентів, якими були керівники закладів загальної середньої освіти, знайомі з поняттям АД. На запитання щодо розроблення у закладі Положення про академічну доброчесність, то відповідь отримали позитивну, оскільки у 99% закладах Положення є розроблене, лише 1% ще не розробили його. Щодо інформації в якому році розроблено Положення, то результати ми отримали такі:

2019/2020 – 36,5%                                                   2018/2019 – 12.5%

2020/2021–31,7%                                                     не розробили – 1%    

2021/2022 – 16.3%                                                   2017/2018 – 1%

На запитання щодо розміщення даного документу, то більшість респондентів дали відповідь: у кабінеті керівника закладу – 62 (59,6%); на вебсайті або інтерактивній платформі закладу освіти – 59 (56,7%); в учительській у вільнодоступному місці – 57 (54,8%); на інформаційному стенді закладу – 36 (34,6%); на інформаційних стендах у кожному кабінеті (класній кімнаті) – 6 (5,8%).

Щодо запитання, яку інформацію містить Положення, то серед відповідей найпопулярнішими були: правові та етичні принципи академічної доброчесності в закладі освіти – 93 (89,4%); перелік можливих порушень академічної доброчесності – 80 (76,9%); інформаційні заходи із формування академічної доброчесності та попередження фактів її порушення – 81 (77,9%); порядок реагування закладу освіти на можливі факти порушення академічної доброчесності та можливі види відповідальності за ці порушення – 84 (80,8%); організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності; повноваження Комісії прикінцеві положення; план роботи комісії з академічної доброчесності.

На запитання щодо обізнаності учасників освітнього процесу із Положенням, ми отримали такий результат: 95,2% дали відповідь «так», проте 4,8% зазначили, що «ознайомлені лише педагогічні працівники».

Варто виокремити відповіді респондентів щодо роботи ЗЗСО відповідно формування академічної доброчесності педагогічними працівниками (див. рис.1) та здобувачами освіти.

Рис. 1.


Щодо того чи були у закладі освіти виявлені факти порушення академічної доброчесності, то 87,5% респондентів зазначили, що «ні», проте 12,5% дали відповідь «так».

Як саме реагувало керівництво на ці факти? Які рішення ухвалювалися? Як відстежувалося їх виконання? Серед відповідей на ці запитання були такі: проводилися роз’яснювальні роботи індивідуально; проблема виносилась на розгляд комісії з питань академічної доброчесності; повторне написання робіт з використанням автоматичного оцінювання (створення власних завдань, що унеможливлює списання); за порушення отримали догану.

На запитання як відбувається організація та проведення заходів з формування академічної доброчесності у вашому закладі, то респондентами було зазначено: внесення до річного плану роботи заходів із забезпечення академічної доброчесності та контролю за її дотриманням – 83 (79,8%); систематичний розгляд цього питання на засіданнях педагогічної ради – 64 (61,5%); вибір освітніх програм підвищення кваліфікації педагогів – 34 (32,7%); різноманітність форм просвітницької роботи (тематика та форми виховної роботи з учнями, роз’яснювальна робота на навчальних заняттях тощо) – 85 (81,7%); розгляд цього питання на шкільних методичних об'єднаннях, нарадах при директору, спільних зборах учнів та батьків тощо.

Щодо реалізації політики академічної доброчесності за напрямами освітньої діяльності, то були зазначені усі чотири, а саме: педагогічна діяльність педагогічних працівників, управлінські процеси, освітнє середовище, оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

Чи здійснюєте ви моніторинг стану дотримання норм академічної доброчесності з метою формування доброчесної культури в закладі?

Так – 63 (60,6%)              Ні – 4 (3,85%)                    Інколи – 37 (35,6%).

І серед методів для проведення моніторингу респонденти найчастіше використовують: спостереження за навчальними заняттями – 90 (86,5%); аналіз публікацій чи методичних розробок педагогічних працівників – 32 (30,8%); опитування педагогів та учнів щодо культури академічної доброчесності в закладі – 92 (88,5%); анкетування батьків щодо дотримання академічної доброчесності в закладі освіти – 77 (74%); бесіди з учасниками освітнього процесу – 1%.

Реалізація принципів академічної доброчесності у ЗЗСО сьогодні здійснюється в більш м’якому варіанті. Всі учасники освітнього процесу, перебувають на різних етапах (від розуміння до підтримки), саме тому політику академічної доброчесності слід періодично переглядати, щоб зрозуміти, наскільки вона дієва та ефективна.

Рішення:

1. За результатами проведеного дослідження розробити методичні рекомендації «Формування культури академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти» на допомогу закладам загальної середньої освіти.

2. Реалізація авторської програми короткострокового підвищення кваліфікації «Формування академічної доброчесності в закладі загальної середньої освіти» під час освітнього процесу ТОКІППО.

3. Керівникам структурних підрозділів ознайомитися з результатами дослідження та враховувати проблемні сторони реалізації академічної доброчесності при організації роботи з відповідними категоріями слухачів курсів.

З презентаційним матеріалом можна познайомитися за покликанням:


URLhttps://cutt.ly/00vc973
Немає коментарів:

Дописати коментар