вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Третя регіональна науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»


Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра менеджменту і методології освіти


Інформаційне повідомлення

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», яка відбудеться 14 листопада 2019 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 1.
Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з  використанням технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти, та визначення шляхів їх вирішення; об'єднання зусиль науковців і практиків щодо вдосконалення системи управління закладами та установами освіти.
До участі запрошуються: науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, працівники управління (відділів) освіти і науки, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники методичних установ, керівники закладів освіти і всі, хто цікавиться даною проблематикою.
Програмою конференції передбачено роботу пленарного та секційних засідань.
Тематичні напрями роботи конференції:
Секція № 1. Механізми публічного управління в освітній галузі в контексті євроінтеграційних процесів.
Секція № 2. Модернізація управлінської діяльності керівників закладів освіти в умовах освітніх змін.
Секція № 3. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні закладами освіти.
Секція № 4. Оцінювання якості освіти у закладах освіти.
Секція № 5. Науково-методичний супровід професійного зростання методичних, керівних та педагогічних кадрів в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Форма участі: очна (виступ і публікація статей, тез) і заочна (публікація статей, тез).
Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті та тези, оформлені згідно з вимогами до їх оформлення (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді до 11.11.2019 року на адресу оргкомітету: kafedramimos@gmail.com. Заявку, статтю й тези оформляти окремими файлами та називати за зразком: zaiavka-Ivaniv.doc, stattya-Ivaniv.doc, tezy-Ivaniv.doc.
Увага! Участь у конференції  безкоштовна.
За матеріалами роботи конференції буде підготовлено збірник (у електронному та друкованому форматах). Електронний варіант (PDF-формат) буде запропоновано безкоштовно на сайті ТОКІППО. Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг 150 грн.).
Реквізити для оплати поліграфічних витрат:
р/р 315 572 501 47804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл.
МФО 838012
код ЄДРПОУ 02139788
Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції (оплату можна здійснити через Приват24 або Ощад24. Увага! При оплаті через Інтернет обов’язково необхідно зберегти електронну квитанцію та надіслати на e-mail: kafedramimos@gmail.com).
Кожен із учасників  конференції за замовленням зможе отримати сертифікат  у вигляді файлу в форматі PDF.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження, проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить 100 грн. за добу, а у номері «люкс» – 180 грн.
Адреса оргкомітету:
46027, Тернопіль, м. вул. Громницького 1, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра менеджменту і методології освіти kafedramimos@gmail.com
Координатори конференції:
Брик Роман Степанович, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, кандидат педагогічних наук (моб. 0673507179).
Дідух Тарас Григорович, методист кафедри менеджменту і методології освіти (моб. 0967522528).

Додаток 1
Заявка
на участь у ІІІ регіональній науково – практичній конференції
«Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»

Прізвище______________________
Ім’я __________________________ По батькові________________________
Місце роботи ____________________________________________________
Посада __________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________________________________
Домашня адреса /адреса для листування ______________________________
Телефон___________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________
Тематичний напрямок роботи на конференції:
Секція №  ____________________________________________________________
Тема доповіді (статті)____________________________________________________
Форми участі в конференції (необхідне підкреслити):
- очна (доповідь на пленарному чи секційному засіданні);
- заочна участь (лише публікація тез).
Чи потрібно забезпечити проживання (необхідне підкреслити)
- готель;  - гуртожиток;   - поселення не потрібне.

Додаток 2

Вимоги до оформлення та подання матеріалів:
Матеріали доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції.
Обсяг доповіді: тези – 2 - 4 сторінки; статті – 5 - 12 стор.;  
Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)
Шрифт Times New Roman
Розмір 14 пунктів без переносів
Міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!); сторінки не нумеруються; використовувати лише такі лапки: «»; треба розрізняти тире (–), дефіс (-); посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145].
  Параметри сторінок: розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.
Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.
Оформлення тез: назва тез по центру великими жирними літерами; через інтервал ім’я та прізвище автора посередині рядка, виділені жирним шрифтом; наступний рядок – курсивом місце роботи; через інтервал текст.
Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, науковий ступінь, учене звання, електронна адреса, у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).
Назва статті – по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ – виділена напівжирним;
Анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.
Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015).
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.
 План роботи конференції
  • 09.00-09.50 – реєстрація учасників
  • 10.00-10.30 – відкриття конференції
  • 10.30-12.00 – пленарне засідання
  • 12.00-13.00 – кава-брейк
  • 13.00-15.00 – робота секцій, підведення підсумків, закриття конференції
Регламент
  • Виступ на пленарному засіданні   10 – 15 хвилин
  • Виступ на секційному засіданні   7 – 10 хвилин
  • Обговорення   5 – 7 хвилин.

Немає коментарів:

Дописати коментар